Etsi

 

Asiakas -ja potilasrekisteri

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Hieroja Katri Nenonen, Lapinkatu 2, 20740 TURKU

Rekisterin nimi: Hieroja Katri Nenosen asiakas-ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakas- ja potilasreksiteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasreksiterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin;

- laki ja asetus terveydenhuolloin ammattihenkilöistä, 

- laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja 

- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisterin tietosisältö: 

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, työ, harrastukset, sairaudet, potilaan hoitotapahtumat.

Tietolähteinä käytetään asiakkaan antamia tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto:

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja viimeisen kirjaaminen jälkeen 12vuotta. Potilastietoja säilytetään 12vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä, jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus: Asiakas-ja potilasrekisteri  tiedot tallennetaan suojattuun potilasreksiteriin, jota säilytetään lukitussa tilassa.